Customs Legal

SCHENDING VAN DE DOUANEREGELGEVING: EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Opvallend douanenieuws bij de start van de voorbije zomer.

Opvallend douanenieuws bij de start van de voorbije zomer.

C&A Servië vroeg het faillissement aan als gevolg van een douanefraude.

Hoewel C&A Servië, naar eigen zeggen[1], slachtoffer was van een georganiseerde douanefraude, gepleegd door één van haar zakenpartners, samen met nog onbekende daders, hielden de Servische douaneautoriteiten C&A Servië aansprakelijk voor de betaling van de aanvullende invoerrechten over 300 zendingen van frauduleus ingevoerde goederen. 

Omwille van de omvang van de gevorderde invoerrechten was de aanvraag van het faillissement, volgens C&A, onvermijdelijk. Het faillissement trof 14 winkels in Servië en 135 medewerkers.

Het ongelukkig voorbeeld van C&A Servië toont aan hoe belangrijk de stipte naleving is van de douaneregelgeving. Duidelijke afspraken hierover met zakenpartners en effectieve controle, zowel bij bedrijven zelf als bij hun partners, zijn daarbij onmisbaar.

De gevolgen van inbreuken op de regelgeving inzake douane en accijnzen zijn doorgaans bijzonder ernstig.

En toch is de naleving van de regelgeving inzake douane en accijnzen voor veel bedrijven vandaag geen prioriteit.

Vaak is dit te wijten aan een gebrek aan kennis van de regelgeving inzake douane en accijnzen of aan  onwetendheid over de risico’s van inbreuken op die regelgeving. Soms zien bedrijven en bestuurders niet de meerwaarde van een onafhankelijke controle die de naleving van die regelgeving door het bedrijf en haar partners garandeert.

Nochtans zijn de voordelen van zo’n programma duidelijk. Het vermijdt dure en tijdrovende processen, het beschermt het bedrijf, de bestuurders en de medewerkers. Kortom het geeft gemoedsrust.

Wil jij hierover van gedachten wisselen of meer weten over de oplossingen die wij aanbieden? Laat ons praten.


[1] https://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/newsroom/press-releases/2022/ca-serbia-being-the-target-of-organized-customs-fraud/

Geschreven door Jurgen Gevers op 13/09/2022.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x