Customs Legal

BEZINT EER GE BEGINT … OOK INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN

De afgelopen tweeëntwintig jaar heb ik bedrijven en af en toe privépersonen bijgestaan in geschillen met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

De afgelopen tweeëntwintig jaar heb ik bedrijven en af en toe privépersonen bijgestaan in geschillen met de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Soms liep alles goed af, soms ook niet. Maar altijd gingen die geschillen gepaard met stress, onzekerheid over de afloop, en zorgen over de impact en kosten ervan.

Nochtans hadden de meeste cliënten niet de intentie om de regelgeving inzake douane en accijnzen te overtreden. Integendeel, zij hadden vaak geen idee dat zij een fout begingen.

Had ik dat geweten, was ik niet met die leverancier in zee gegaan / had ik mijn goederenstromen anders georganiseerd / was ik nooit met dit bedrijf gestart” en alle variaties hierop, heb ik talloze keren gehoord.

De verplichtingen op het vlak van douane en accijnzen zijn complex. De bestraffing van inbreuken hierop is bijzonder streng. En accurate informatie over wat mag en niet mag, is maar zeer beperkt beschikbaar.

Toch wordt deskundig advies op het vlak van douane en accijnzen in een vroeg stadium – d.i. voordat goederen worden binnengebracht in of worden weggevoerd uit de EU, of accijnsproducten worden verhandeld binnen de EU – onvoldoende naar waarde geschat en daarom niet gevraagd. Een onafhankelijke controle op de naleving van de douane- en accijnsverplichtingen bij bedrijven en hun partners wordt dan weer vaak als een verlies van kostbare tijd beschouwd.

Uiteraard is gespecialiseerd advies en proactieve controle niet gratis. Maar de kostprijs ervan is een fractie van de prijs van een inbreuk of van een juridische procedure hierover. Het rendement zit hem in de gemoedsrust voor het bedrijf, de bestuurders en medewerkers. En daar kan toch niemand tegen zijn?

Deel jij deze visie? Wil je hierover van gedachten wisselen of meer weten over de oplossingen die wij aanbieden? Laat ons praten.

Geschreven door Jurgen Gevers.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x