Customs Legal

HET VERMOEDEN VAN GOEDE TROUW

Het vermoeden van goede trouw. Het blijft een werkpunt voor de Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen.

Het vermoeden van goede trouw. Het blijft een werkpunt voor de Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen.

Een importeur vraagt terugbetaling van invoerrechten, antidumpingrechten en compenserende rechten in Nederland en België. De wettelijke basis en de feiten die ten grondslag aan de verzoeken tot terugbetaling zijn volkomen identiek. De importeur heeft bovendien een vlekkeloze reputatie.

De Nederlandse douaneautoriteiten staan de terugbetaling toe.

De Belgische douaneautoriteiten daarentegen zijn voornemens om het verzoek tot terugbetaling af te wijzen. In niet al te bedekte termen geven zij aan de importeur te wantrouwen en hem ervan te verdenken te proberen om onterecht de gevraagde terugbetaling te bekomen.

Hoewel in België de voorbije jaren verschillende initiatieven zijn genomen om het wederzijds begrip tussen de douaneautoriteiten en de legitieme marktdeelnemers te vergroten, toont dit voorbeeld aan dat die inspanningen absoluut moeten worden volgehouden en bij voorkeur nog worden verhoogd.

Vooral bij de behandeling van individuele dossiers hebben de Belgische douaneambtenaren nog te vaak de neiging om vast te houden aan de oude standaard dat alle bedrijven fraudeurs zijn totdat het tegendeel is komen vast te staan. Die oude standaard staat haaks op de (bedrijfs)wereld van vandaag en moet zo snel mogelijk overboord worden gegooid.

De relatie tussen douaneautoriteiten en legitieme marktdeelnemers dient vandaag een partnership te zijn, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Niet een relatie van tegenstanders.

Een sterk partnership tussen douaneautoriteiten en legitieme marktdeelnemers heeft enkel voordelen:

  • legitieme marktdeelnemers zullen hun streven naar compliant gedrag versterken, en zullen dat op eigen initiatief doen in samenspraak en overleg met de douaneautoriteiten;
  • de douaneautoriteiten zullen meer gericht kunnen controleren en bedrijven die het niet te nauw nemen met de douane- en accijnsregelgeving gemakkelijker kunnen identificeren en bestraffen;
  • beslissingen van de douaneautoriteiten in individuele dossiers zullen eenvoudiger kunnen worden aanvaard, zodat het contentieux afneemt;

en last but not least België zal aantrekkelijker worden als vestigingsplaats voor bedrijven. En daar moet het toch om te doen zijn.

Geschreven door Jurgen Gevers.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x