Customs Legal

Wettelijke vermeldingen

Juridische vorm

Customs Legal is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te:

Beekstraat 9
B-3945 Ham

Ondernemingsnummer: 0769.753.101
Btw-nummer BE0769753101

Erelonen

Bij de opening van een nieuw dossier worden met de cliënt duidelijke afspraken gemaakt over het toepasselijke ereloon.

Een éénmalige administratieve kost van € 165 zal aangerekend worden bij de opening van een nieuw dossier. Externe kosten (bijvoorbeeld griffiekosten, vertalingskosten, kosten van experten, …) worden doorgerekend.

De erelonen worden in beginsel maandelijks gefactureerd, vergezeld van een overzicht van de verrichte prestaties en gemaakte externe kosten.

De facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 14 dagen.

Balie

De advocaten die deel uitmaken van Customs Legal zijn lid van de balie te Antwerpen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De advocaten die deel uitmaken van Customs Legal beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de deontologische voorwaarden.

Samenwerking

Customs Legal BV is een afzonderlijke en onafhankelijke dienstverlener die een multidisciplinair samenwerkingsverband is aangegaan met Customs Legal Solutions BV in de vorm van een multidisciplinaire groepering. Customs Legal BV en Customs Legal Solutions BV oefenen geen zeggenschap uit over elkaar, treden niet op als agent van elkaar en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van elkaar.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x