Customs Legal

RISICO’S EN OPPORTUNITEITEN INZAKE DOUANE

Waarom is een douanegeschil nodig om bedrijven bewust te maken van het belang van de naleving van de douaneregelgeving? Deze vraag legde ik enkele weken geleden voor aan een aantal in-house douane-experten.

Waarom is een douanegeschil nodig om bedrijven bewust te maken van het belang van de naleving van de douaneregelgeving? Deze vraag legde ik enkele weken geleden voor aan een aantal in-house douane-experten.

Zij konden talloze redenen aanhalen waarom bedrijven in het algemeen proactief weinig aandacht besteden aan de naleving van de douaneregelgeving. Maar telkens kwam het gesprek terug op een gebrek aan douanekennis als de voornaamste hinderpaal.

De douaneregelgeving is complex. Maar dat geldt ook voor de regelgeving inzake directe belastingen en btw. Twee onderwerpen waaraan bedrijven doorgaans ruim aandacht besteden en dat inmiddels ook als evident beschouwen.

Voor douane mag dit niet anders zijn.

De impact van douane-inbreuken op bedrijven, hun bestuurders en medewerkers is vaak enorm. Proactieve controle en bijstand voorkomt kostelijke procedures en biedt gemoedsrust.

Maar het gaat niet enkel om het afdekken van risico’s en aansprakelijkheid. Een verhoogde aandacht voor de naleving van de douanewetgeving laat toe om de invoeren te identificeren waarbij een hoger bedrag aan douanerechten is betaald dan dat verschuldigd was (bijv. door het niet toepassen van tariefpreferenties, een onjuiste tariefindeling, een verkeerde berekening van de douanewaarde, …).Toekomstige invoeren kunnen vervolgens fiscaal voordeliger gebeuren. Voor de invoeren uit het recente verleden kan een terugbetaling van de teveel betaalde douanerechten worden gevraagd. Telkens met een gunstige impact op de winstmarge van het bedrijf.

Wil jij weten waar jouw bedrijf staat? Of jouw bedrijf op douanevlak risico’s loopt of opportuniteiten mist? Laat ons kennismaken.

Geschreven door Jurgen Gevers.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x